Ecovalente propón solucións de embalaxe flexible compatibles cos procesos de reciclado


Ecovalente nace co fin de atender as necesidades actuais dos clientes e consumidores que demandan solucións de embalaxe sostible sen perder a funcionalidade dos materiais actuais. Cremos que existe un equilibrio entre as virtudes do embalaxe flexible e o coidado do medio ambiente e dedicamos todas as horas da xornada a atopar as mellores solucións.

A nosa historia comeza hai máis de 60 anos, en Lugo, Galicia (España), dentro do seno de Industrias Plásticas Arias, unha empresa histórica, que durante anos proporcionou solucións de embalaxe a centos de clientes.

Industrias Plásticas Arias (IPA) sempre se comprometeu co entorno, non obstante, sabemos que non é suficiente. Froito deste compromiso, en xaneiro de 2021, nace Ecovalente, como entidade individual e con independencia propia de recursos e persoas que buscan a innovación, pero sempre mantendo as orixes e a esencia da compañía fundada no ano 1963: coidado das persoas e do entorno, sostibilidade e visión a longo prazo.

ALGUNHAS DAS NOSAS PERSOASActualmente a empresa conta cun abanico de 37 profesionais con distintos perfís e formación: físicos, químicos, enxeñeiros e economistas.

Javier González Tovar
CO - CEO


Pedro Lago
CO - CEO


Noelia Pérez
Sostibilidade e Innovación


Laura Lugilde
Contabilidade e Finanzas


Tomás Iglesias
Xefe de Produción


Pablo Fernández
Cadea de Suministro

CA CONFIANZA DE