Política de privacidade


Esta Política de privacidade cubre o que recopilamos e como usamos, divulgamos, transferimos e almacenamos a súa información.

1. Identidade do nome da empresa
Se ten algunha pregunta sobre esta Política de privacidade, pode comunicarse con nós utilizando a información a continuación.


Datos da empresa
Rúa de Industria 108, 27003
Lugo (Galicia)

 

Teléfono de contacto: 982 20 70 58
Fax: 982 20 70 63
Móbil: 665 056 185
Email de contacto: info@ecovalente.com


2. ¿Que información recopilamos?
Pode visitar o noso sitio de forma anónima.


Se opta por rexistrarse no noso sitio web, procesaranse varias categorías de datos de vostede e no seu nome:


"Datos da conta"
Cando rexistre unha conta no noso sitio, realice un pedido, subscríbase ao noso boletín ou responda a unha enquisa, recóllense os datos de contacto básicos, coma dirección de correo electrónico e o nome da súa persoa de contacto, nome da empresa, dirección, número de teléfono, CIF, idioma e moeda de preferencia, calquera número de orde de compra, calquera dirección de correo electrónico dos receptores da factura e datos enmascarados da tarxeta de crédito ou da conta bancaria.

 

"Datos de configuración"
Cando un Usuario final envía un consentimento desde os seus sitios web, os seguintes datos rexístranse automáticamente:
• O número de IP do usuario final en forma anónima.
• A data e hora do consentimento.
• O axente de usuario do navegador do Usuario final.
• A URL desde a cal enviouse o consentimento.
• O estado de consentimento do Usuario final, que sirve como proba de consentimento.
 

A contrasinal e o estado do consentimento tamén gárdanse no navegador como proba de consentimento.

3. Base xurídica
3.1. Regulamento xeral de protección de datos da UE (GDPR)
O procesamento dos seus datos básase no seu consentimento ou no caso de que o procesamento sexa necesario para a execución dun contrato do que vostede sexa parte, ou para tomar medidas cando o solicite antes de celebrar un contrato (véxase GDPR art. 6(1)(a)-(b)).
Se o procesamento se basa no seu consentimento, pode retirar o seu consentimento en calquera momento poñéndose en contacto con nós.

3.2. Integridade
Para garantir a integridade, todos os tránsitos de datos están cifrados para aliñalos cas mellores prácticas para protexer a confidencialidade e a integridade dos datos.

3.3. Confidencialidade
Todo o persoal está suxeito a confidencialidade total e debe firmar un acordo de confidencialidade.

3.4. Transparencia
A nosa empresa manteralle informado en todo momento acerca dos cambios nos procesos para protexer a privacidade e a seguridade dos datos, incluídas as prácticas e políticas. En calquera momento pode solicitar información sobre onde e como se almacenan, protexen e utilizan os datos.

3.5. Aviso de violación dos datos persoais
No caso de que os seus datos se vexan comprometidos, a nosa empresa notificaralle a vostede e ás autoridades supervisoras competentes nun prazo de 72 horas por correo electrónico con información sobre o alcance da violación, os datos afectados, calquera impacto no servizo e o plan de acción cas medidas para protexer os datos e limitar calquera posible efecto negativo nos interesados.


A "infracción dos datos persoais" fai referencia a unha violación da seguridade que conduce á destrución, perda, alteración, divulgación non autorizada ou acceso, accidental ou ilegal, aos datos persoais transmitidos, almacenados ou procesados relacionados coa prestación do Servizo.

4. Ligazóns a terceiros
Ocasionalmente, e en base ao noso criterio, podemos incluír ou ofrecer produtos ou servizos de terceiros no noso sitio web. Estes sitios de terceiros ten políticas de privacidade independentes. Polo tanto, non asumimos ningunha responsabilidade polo contido e as actividades destes sitios web vinculados. Non obstante, buscamos protexer a integridade do noso sitio web e agradecemos calquera comentario sobre estes sitios.

5. Solicitude de rectificación, restrición ou borrado dos datos persoais

5.1. Rectificación
En calquera momento pode obter, sen demoras inxustificadas, unha rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan.

5.2. Eliminación
Vostede pode, sen demoras inxustificadas, solicitar o borrado dos datos persoais que o concirnen.

6. Retención de datos
6.1. Política de retención de datos
Os datos da conta manteranse polas regulamentacións tributarias durante un máximo de cinco anos fiscais completos a partir da cancelación da súa conta de Servizo.
Os datos de configuración e os datos xerados polo sistema borraranse inmediatamente cando cancele a conta do Servizo.
Os datos do usuario final borraranse de forma permanente despois de 12 meses a partir do rexistro, e inmediatamente despois de cancelar a conta do Servizo.

7. O seu consentimento
Ó usar o noso sitio, vostede acepta esta Política de privacidade.

8. Cambios na nosa Política de privacidade
Se decidimos cambiar a nosa Política de privacidade, publicaremos isos cambios nesta páxina ou actualizaremos a data de modificación da Política de privacidade a continuación.

 

CA CONFIANZA DE